Infolinka: (+420) 603 417 597
Doprava po celé ČR zdarma!
Facebook Instagram

Doprava a platba

Doprava zdarma po celé ČR
Náklady na poštovné i balné na celém území České republiky nese prodávající.

Dodací lhůta

1. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.

2. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-10 týdnů z důvodu široké nabídky výrobků. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

Dodávka zboží

1. Doprava je zajištěna vlastními vozy prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (smluvené datum a čas dodání), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je–li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem před dodáním zboží a to minimálně den dopředu.

5. Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidiči). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

6. Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese v daný čas, bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

7. Instalace zboží, výnos ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Dodání zboží

1. Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu, nebo za 1 dveře s pomocí zákazníka a to v pouze v případě rovného terénu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.

2. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti aut apod).

3. Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebo nebude-li k zastižení na kontaktní adrese na domluveném termínu a čase, bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

Vynáška

1. Zájem o vynášku je potřeba uvést do poznámky v objednávce při objednání zboží, po obdržení objednávky, vyrozumí prodávající kupujícího o předběžné kalkulaci.
Cena výnosu zboží  - 100 Kč / kus / osoba od nás / patro,  2 osoby od nás / 1 kus / 200 Kč

2. Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.

3. Platba vynášky lze pouze hotovostním stykem.

4. Objednávka vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

Odvoz staré sedací soupravy

Pokud budete potřebovat odvést starou sedačku, je možné si v rámci dodání nového produktu tuto službu objednat za příplatek. Pro podrobnosti volejte na 603417597. Možnost likvidace starého nábytku je doplňková služba, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.

Platební možnosti

1. V hotovosti při dodání zboží.  Peníze za zboží platíte v hotovosti až při převzetí zboží našemu panu řidiči.

2. Bankovním převodem. Pokud jste si zvolili platbu převodem, po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na bankovní účet vedený u Komerční banky 392650247 / 0100. Je důležité uvést správný variabilní symbol - číslo Vaší objednávky, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.

3. Splátky Essox. Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

1.2.  Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v  hotovosti u  prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení  z částky po  splatnosti v zákonné výši.

2.2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

3.2. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.