Infolinka:

(+420) 734 235 273

 

 

Doprava po celé ČR zdarma nad 5000 Kč!
Facebook Instagram

Doprava a platba

Nakupte u nás nad 5 000 Kč a dopravu máte zdarma!

Dodací lhůta

1. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.

2. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-10 týdnů z důvodu široké nabídky výrobků. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

3. Délka dodání je vždy uvedena u zboží, v případě uvedené délky dodání více než měsíc není doba dodání ohraničena z důvodu výroby zboží na zakázku. Nejčastěji je však tato doba dodání okolo 4-10 týdnů

Dodávka zboží

1. Doprava je zajištěna vlastními vozy prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (smluvené datum a čas dodání), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je–li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem před dodáním zboží a to minimálně den dopředu.

5. Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidiči). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

6. Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese v daný čas, bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

7. Instalace zboží, výnos ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Dodání zboží

1. Zboží je doručeno před dům kupujícího s ohledem na dostupnosti vozu, nebo za 1 dveře s pomocí zákazníka a to v pouze v případě rovného terénu. Řidič zpravidla jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domech či patrech. Naše firma je schopna zajistit připadnou vynášku zboží s ohledem na vytíženost kapacit.

2. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti aut apod).

3. Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebo nebude-li k zastižení na kontaktní adrese na domluveném termínu a čase, bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

Vynáška

1.  Služba vynášky je doplňková, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.

2. Zájem o vynášku je potřeba uvést do poznámky v objednávce při objednání zboží. Po obdržení objednávky vyrozumí prodávající kupujícího o předběžné kalkulaci výnosu.
Cena ručního výnosu za zboží větších  rozměrů (jako je sedací souprava, pohovka, šatní skříně, velký nábytek) - s Vaší pomocí 1 osoba od nás / 1 patro / 1 kus /150 Kč. Bez Vaší pomoci 2 osoby od nás / 1 patro / 1 kus / 300 Kč.  Menší kusy a výnos s možností výtahu po domluvě méně. 

3. Platba vynášky lze pouze hotovostním stykem.

4. Objednávka vynášky je závazná, bude-li tato služba odmítnuta při dovozu zboží, bude prodávající požadovat po kupujícím náklady spojené s odmítnutím.

Odvoz staré sedací soupravy

Pokud budete potřebovat odvést starou sedačku, je možné si v rámci dodání nového produktu tuto službu objednat za příplatek. Pro podrobnosti volejte na + 420 603417597. Možnost likvidace starého nábytku je doplňková služba, prodávající si vyhrazuje právo tuto službu odmítnout z časových nebo kapacitních důvodů.

Platební možnosti

1. V hotovosti při dodání zboží.  Peníze za zboží platíte v hotovosti až při převzetí zboží našemu panu řidiči.

2. Bankovním převodem. Pokud jste zvolili platbu převodem, přijde Vám potvrzení objednávky na @, kde je uvedeno číslo účtu, kam před dodáním zboží pošlete platbu. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.  Zboží zaplatíte předem na bankovní účet vedený u Fio banky 2301478728/2010. Je důležité uvést správný variabilní symbol - číslo Vaší objednávky, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.

3. Splátky Essox. Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

1.2.  Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v  hotovosti u  prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení  z částky po  splatnosti v zákonné výši.

2.2. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

3.2. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.